Labirynty przygotowane na zajęcia "Matematyka jest fajna".

Zadaniem jest przejście przez wszystkie pola MJF zaczynając od strzałki "wejście", kończąc na strzałce "wyjście". Zabronione jest wchodzenie na pole "bomba" i przechodzenie przez którekolwiek pole więcej niż raz, co wyklucza przecinanie własnej trasy.

mjf_-_labirynty.pdf