Na szachownicy przedstawiono pewną sytuację w partii szachów.

Wygląda na pierwszy ruch białych w grze, ale w rzeczywistości każdy z graczy wykonywał już posunięcia. Ostatni ruch wykonały czarne. Wiedząc to, określ, ile co najmniej posunięć wykonał każdy z grających?