W pokoju stoi w rzędzie pewna liczba pudełek. W jednym z nich siedzi kot. Naszym zadaniem jest go znaleźć.

Gdy wchodzimy do pokoju, możemy otworzyć jedno pudełko i sprawdzić, czy jest tam kot. Jeśli jest, to wygraliśmy. Jeśli nie, musimy zamknąć pudełko i wyjść z pokoju. Kot przeskakuje do dowolnego z sąsiednich pudełek (pierwsze i ostatnie pudełko mają tylko jedno sąsiednie pudełko). Możemy teraz ponownie wejść do pokoju i sprawdzić jedno pudełko, i tak do skutku, tj. do otwarcia pudełka z kotem.

W jaki sposób znaleźć kota w sytuacji, gdy są:

  • dwa pudełka

  • trzy pudełka

  • cztery pudełka