warsztaty matematyczne w Szkole Podstawowej w Giebułtowie

Warsztaty matematyczne w ramach projektu unijnego


Od 1 września 2014 do 30 czerwca 2015 w Szkole Podstawowej w Giebułtowie (woj. dolnośląskie) będzie realizowany projekt edukacyjny "Lepsza przyszłość" finansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W ramach tego projektu będą odbywały się między innymi zajęcia pod nazwą "Matematyka jest fajna", które poprowadzi Ewa Siemek-Czembrowska. Spotkania będą miały formę warsztatową i będą prowadzone metodami aktywizującymi uczniów. W trakcie zajęć uczniowie będą mogli wykorzystać w sposób praktyczny zdobytą wiedzę i umiejętności.